Hlavní strana

Z Webové standardy
Přejít na: navigace, hledání

Webové standardy v roce 2018[editovat]

Pod pojmem webové standardy si lze představit řadu doporučení a norem pro tvorbu webových stránek. Jejich dodržování zaručuje, že vytvořená webová prezentace bude správně fungovat jak u současných, tak i v budoucích verzích prohlížečů.

Dokonce i na nových mobilních zařízeních, jako je chytrý telefon nebo tablet, se webové stránky budou zobrazovat správně. O tento souhrn specifikací a pravidel pro tvorbu www stránek a o navrhováních nových norem se stará organizace The World Wide Web Consortium (W3C).


W3C[editovat]

World Wide Web Consortium (W3C) je mezinárodní společenství, jenž vzniklo v roce 1994. Jeho členové vyvíjejí v úzké spolupráci s veřejností webové standardy pro World Wide Web.

Důvodem, proč vzniklo toto společenství (a s ním i webové standardy) byla existence velkého množství procedur a postupů pro tvorbu webových stránek. Ty ovšem podporovaly jen některé webové prohlížeče.

To samozřejmě stěžovalo práci nejen vývojářům, ale také uživatelům.

Cílem této organizace je tedy rozvíjet světový web pomocí protokolů a směrnic do jeho plného potenciálu a zajistit tak interoperabilitu, tj. schopnost vzájemné spolupráce mezi různými klienty a systémy.


Nejdůležitější standardy W3C[editovat]

K nejvýznamnějším standardům vytvořeným W3C konsorciem patří strukturované jazyky (HTML, XHTML, XML), dále pak prezentační jazyky (CSS), objektové modely (W3C DOM) nebo skriptovací jazyky (ECMAScript). Tyto technologie, které vytvořili odborníci ze světa IT, představují při svém dodržování velkou výhodu pro všechny uživatele webu, od vývojářů až po návštěvníky.


Webové standardy[editovat]

Webové standardy tedy představují nástroje umožňující vytvářet stránky, jenž budou nejen dobře vypadat, ale budou rovněž dobře fungovat dnes i v budoucnu na různých zařízeních a v různých internetových prohlížečích. Všechny moderní prohlížeče jsou proto vyvíjeny tak, aby maximálně spolupracovaly s webovými standardy.

Vývoj webových standardů[editovat]

Na začátku používání internetu a tvorby webových stránek byl jednoduchý jazyk HTML, který sloužil pouze ke sdělování textových informací. Jednoduchý text ale brzy přestal stačit, na webové stránky se začaly přidávaly grafické prvky a do jazyka HTML další značky (např. font).

Obsah i design stránek se tehdy psal do jednoho souboru, což způsobovalo jen zmatek umocněný pozicováním prvků pomocí tabulek. HTML soubor tak začal postrádat jakoukoliv strukturu a začaly se objevovat významné problémy:

- Nekompatibilita webových stránek mezi prohlížeči - Nečitelnost obsahu webových stránek na různých zařízeních - Chaos v HTML kódu - Absence struktury - Špatné pozice webu v internetových vyhledávačích - Několikanásobné zvětšení velikosti HTML souboru

Řešení přišlo až se zavedením webových standardů, v nichž se mimo jiné stanovily tyto tři důležité body:

1. oddělit formu od obsahu 2. správná struktura dokumentu 3. čistý kód

Vznik standardů ale neznamenal jejich automatické dodržování. Prohlížeče, které fungovaly v 90. letech, podporovaly jedině technologie firem Microsoft a Netscape, standardy přitom buď přímo ignorovaly nebo jim věnovaly jen nepatrný význam.

Kodéři, vývojáři, ale také designéři tak museli neustále bojovat s nekompatibilitou stránek na různých typech zařízení a v různých prohlížečích. Jediných východiskem tehdy bylo vytvářet upravené verze pro různé prohlížeče.

V dnešní době ale tento problém především díky všeobecnému dodržování webových standardů prakticky neexistuje.

Proč by se měly dodržovat webové standardy i v roce 2018?

- Webové stránky se budou rychleji zobrazovat v internetovém prohlížeči – čím více dat vaše webová stránka obsahuje, tím pomaleji se pak otevírá v prohlížeči. Dlouhé načítání stránek odrazuje především potenciální návštěvníky, kteří si pak návštěvu webu často rozmyslí. Velikost stránek lze přitom snadno snížit (o 25-50%). Stačí přejít ze struktury založené na tabulkách na strukturu založenou na CSS.

- Webové stránky budou přístupnější – přístupnost webových stránek je pro státní úřady povinná v mnoha zemích, včetně České republiky. Docílit toho lze právě dodržením webových standardů.

- Nižší náklady při údržbě – údržba webových stránek může být časově i finančně velmi náročná záležitost. Pokud ale budete dodržovat webové standardy, můžete hodně času i peněz ušetřit.

- Vyšší pozice webu ve vyhledávačích – dobré umístění stránek ve výsledcích vyhledávání je jedním z hlavních cílů webových vývojářů. Toho lze docílit především oddělením zobrazení od obsahu, díky čemuž se zvýší poměr informace / značkování. To pak vede k lepšímu umístění webu ve výsledcích vyhledávání.

- Kompatibilita mezi internetovými prohlížeči – dodržováním webových standardů snadno docílíte toho, že se vaše webové stránky nebudou zobrazovat na každém počítači a v každém prohlížeči jinak.

- Jednodušší práce pro vývojáře – v případě, že na webu pracuje více vývojářů, není pro kteréhokoliv z nich problém převzít kód dodržující standardy. Není tak potřeba, aby se nový vývojář seznamoval se zvyky předchozích vývojářů.

- Web bude příznivější pro návštěvníky – rychlejší a dostupnější web znamená, že návštěvník snáze využije vaše služby a bude se na vaše stránky vracet. Výhody dodržování webových standardů při tvorbě nových webových stránek jsou tedy nezpochybnitelné. Dnes je má na paměti každý kodér a každý vývojář, který má zájem na tom, aby byla jím vytvořená webová prezentace nejen designově přívětivá, ale především plně funkční a kompatibilní se všemi stávajícími, ale i budoucími zařízeními.